Nr 799 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym UWM (bez Wydziału Nauk Medycznych) na rok 2011

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr 799

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym UWM (bez Wydziału Nauk Medycznych) na rok 2011

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 12 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza następujące zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2011 uwzględniające (w tys. zł):

1.      Przychody działalności operacyjnej                                             345 366,0

2.      Koszty działalności operacyjnej                                                  342 000,0

3.      Zysk netto                                                                                1 096,0

4.      Zwiększenia funduszu zasadniczego                                            217 688,2

   Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                              7 900,0

   Stan funduszu na koniec roku 2011                                            492 888,0

5.      Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                 45 207,1

   Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                49 692,3

   Stan funduszu na koniec roku 2011                                               7 686,8

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
05.12.2011 11:13
Data aktualizacji:
07.08.2014 10:29
Liczba wyświetleń:
3032
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw799planurzecz-finWNM.doc25.5 KB