Nr 800 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2011

DRUKUJ TEN DKOUMENT

UCHWAŁA  Nr  800

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2011

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 12 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza następujące zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2011 uwzględniające (w tys. zł):

  1. Przychody działalności operacyjnej                                      367 361,2
  2. Koszty działalności operacyjnej                                           363 950,5
  3. Zysk netto                                                                          1 143,7
  4. Zwiększenia funduszu zasadniczego                                     217 688,2

Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                        8 271,0

Stan funduszu na koniec roku 2011                                      492 517,0

  1. Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów           46 373,9

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów         50 672,1

Stan funduszu na koniec roku 2011                                          8 026,8

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
05.12.2011 11:16
Data aktualizacji:
07.08.2014 10:28
Liczba wyświetleń:
2992
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
16Uchwała Nr 800.doc26 KB