Nr 802 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 583 Senatu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2011 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr 802

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 583 Senatu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2011 roku

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 583 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2011 roku w § 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) 630 000 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych) – rozwój kultury fizycznej studentów,”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
05.12.2011 11:21
Data aktualizacji:
07.08.2014 10:24
Liczba wyświetleń:
2876
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw802zmianypodzialstudenci.doc23.5 KB