Nr 803 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 760 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup ciągnika gąsienicowego z agregatem uprawowym...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 803

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 760 Senatu z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup ciągnika gąsienicowego z agregatem uprawowym na potrzeby Stacji Badawczo-Doświadczalnej w Łężanach”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 760 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup ciągnika gąsienicowego z agregatem uprawowym na potrzeby Stacji Badawczo-Doświadczalnej w Łężanach” w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Szacowany koszt zadania wynosi 1.353.000,00 zł.”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
07.12.2011 11:17
Data aktualizacji:
07.08.2014 10:23
Liczba wyświetleń:
2914
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw803zakupciagnLezan.doc25 KB