Nr 804 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 429 Senatu z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

 

UCHWAŁA Nr 804

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 429 Senatu z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 429 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa” w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Szacowany koszt zadania wynosi 5.560.114,00 PLN.”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuor Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
07.12.2011 11:23
Data aktualizacji:
07.08.2014 10:21
Liczba wyświetleń:
3099
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
20UCHWAŁA Nr 804.doc22.5 KB