Nr 805 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Ostróda

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 805

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Ostróda

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej położonej w miejscowości Bałcyny, eksploatowanej przez Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „BAŁCYNY” Spółka z o.o.

 

§ 2

Udział Uniwersytetu w kosztach prac remontowych i konserwacyjnych w/w infrastruktury wynosi 30 000 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej Uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
07.12.2011 11:35
Data aktualizacji:
07.08.2014 10:20
Liczba wyświetleń:
2958
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW805.doc24 KB