Nr 806 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Purda

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 806

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Purda

 

§ 1

  1. Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji jako działki nr 1/44 i 1/36 o łącznej powierzchni 1552 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Bałdy, gm. Purda, na rzecz Gminy Purda.

  2. Wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Przekazania przedmiotowych terenów stanowiących drogi wewnętrzne dokonuje się w celu realizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

§ 3

W rozliczeniu bezgotówkowym Gmina Purda odstąpi od naliczenia opłat adiacenckich oraz innych należności w stosunku do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości równej wartości przekazanych nieruchomości według cen w dniu rozliczenia.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej Uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
07.12.2011 11:39
Data aktualizacji:
06.08.2014 10:57
Liczba wyświetleń:
3306
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument