Nr 810 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 810

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu, uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Słonecznej 54, w skład której wchodzą:

    1. Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej,

    2. Ośrodek Edukacji Informatycznej,

    3. Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych,

    4. Dział Informatycznej Obsługi Uczelni.

  2. Szczegółowe zadania jednostek organizacyjnych Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie określa Regulamin wprowadzony przez Rektora na wniosek Dyrektora Centrum.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr 52 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum informatycznego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
08.12.2011 06:22
Data aktualizacji:
06.08.2014 10:53
Liczba wyświetleń:
3024
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw810struktRCI.doc30.5 KB