Nr 811 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania wyłączenia z Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 811

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania wyłączenia z Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje wyłączenie z Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN w zakresie realizacji zadań określonych na podstawie Porozumienia w sprawie rozwoju, utrzymania i eksploatacji Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie zawiązanego 27 października 1997 roku oraz na podstawie właściwego Zezwolenia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji.

§ 2

  1. Siedziba Ośrodka mieści się w Olsztynie przy ul. Heweliusza 8.

  2. Ośrodkiem kieruje Kierownik.

  3. Szczegółowe zadania Ośrodka oraz organizację określa Regulamin wprowadzony przez Rektora.

  4. Nadzór nad realizacją zadań przez Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN sprawuje Rektor.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
08.12.2011 06:27
Data aktualizacji:
06.08.2014 09:13
Liczba wyświetleń:
3518
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw811struktRCIOLMANu.doc89 KB