Nr 814 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 814

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 15 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Senat wyraża zgodę na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej.

 2. Celem przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Turystycznej będzie m.in.:

  1. rozwijanie współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej z podmiotami branży turystycznej;

  2. organizacja praktyk, szczególnie dla studentów kierunku „Turystyka i Rekreacja”;

  3. współdziałanie w ramach wspólnych inicjatyw z Akademickim Klubem Turystycznym;

  4. szeroka promocja uczelni podczas krajowych i zagranicznych targów branży turystycznej;

  5. aktywne decydowanie środowiska akademickiego o kierunkach rozwoju turystyki w regionie Warmii i Mazur.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
08.12.2011 07:24
Data aktualizacji:
06.08.2014 09:05
Liczba wyświetleń:
3194
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw814przystapienieRegOrgTur.doc39.5 KB