Nr 834 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nawiązania współpracy z Uniwersytetem w Maastricht

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 834

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nawiązania współpracy z Uniwersytetem w Maastricht

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na podpisanie przez Rektora Listu intencyjnego w sprawie nawiązania współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Uniwersytetem w Maastricht.

  2. Treść Listu intencyjnego stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 834

z dnia 16 grudnia 2011 r.

LIST INTENCYJNY

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Rzeczpospolita Polska), reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Uniwersytet w Maastricht (Holandia) reprezentowany przez Rektora – Prof. Dr. Gerarda Molsa mając na celu nawiązanie współpracy poprzez realizację wspólnych projektów postanawiają podpisać niniejszy list intencyjny.

 

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

 

 

………………………………
(Miejscowość i data)

 

 

…………………………………

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

REKTOR

 

 

 

UNIWERSYTET W MAASTRICHT

 

 

………………………………
(Miejscowość i data)

 

 

…………………………………

Prof. Dr. Gerard Mols

REKTOR

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2011
Data publikacji:
21.12.2011 07:16
Data aktualizacji:
24.07.2014 13:36
Liczba wyświetleń:
3374
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw834porozumUniwerLIST INTENCYJNY.doc18.5 KB