UCHWAŁA Nr 831 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia do Klastra Instytut Kliniczno-Badawczy

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 831

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania przystąpienia do Klastra Instytut Kliniczno-Badawczy

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przystąpienie do Klastra Instytut Kliniczno-Badawczy.

2.    Celem Klastra będzie m.in.: stworzenie sieci współpracy w obszarze nauk medycznych umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu na terenie kraju, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Klastra oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji w obszarze Klastra w celu efektywnego wykorzystania istniejących możliwości i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

3.    Zadania w ramach Klastra – ze strony Uniwersytetu – realizować będzie Wydział Nauk Medycznych.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

          

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.12.2011
Data publikacji:
21.12.2011 11:10
Data aktualizacji:
24.07.2014 13:31
Liczba wyświetleń:
2570
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw831PrzystklastrWydzMedycznych.doc29.5 KB