UCHWAŁA Nr 830 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie-Kortowie”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 830

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie-Kortowie”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie-Kortowie” do realizacji w latach 2012 - 2013.

2.    Szacowany koszt zadania wynosi 9 300 000 zł.

 

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi po uzyskaniu decyzji o przyznaniu środków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.12.2011
Data publikacji:
21.12.2011 11:32
Data aktualizacji:
24.07.2014 13:32
Liczba wyświetleń:
2555
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHWANr830.doc24 KB