Nr 829 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 695 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach RPO WiM 2007-2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA  Nr  829

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 695 z dnia 9 maja 2011 roku  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie nr 1.1.3 – Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami

 

§ 1

  1. Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zmianę  w treści Uchwały Nr 695 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie nr 1.1.3 – Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami.
  2. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wartość całkowita projektu wyniesie 1 304 802,95 zł (słownie: jeden milion trzysta cztery tysiące osiemset dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), w tym kwota dofinansowania wyniesie 974 802, 95 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), a udział własny (środki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej) 330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych).”. 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2011
Data publikacji:
21.12.2011 12:33
Data aktualizacji:
24.07.2014 13:39
Liczba wyświetleń:
3714
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw829IzolatkaWydzWet.doc29.5 KB