UCHWAŁA Nr 816 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2012 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 816

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2012 rok

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na rok 2012 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.12.2011
Data publikacji:
22.12.2011 07:35
Data aktualizacji:
06.08.2014 09:03
Liczba wyświetleń:
2582
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw816Prowizorium2012WydzMedycznych.doc25.5 KB