Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  825

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 Ordynacji wyborczej, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów organów Uniwersytetu na kadencję 2012-2016 w następującym składzie:

1)    dr hab. Jan MICIŃSKI, prof. UWM – Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

2)    prof. dr hab. Luiza DUSZA – Wydział Biologii,

3)    dr hab. inż. Mieczysław BAKUŁA, prof. UWM – Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

4)    dr hab. Zbigniew ANCULEWICZ, prof. UWM – Wydział Humanistyczny,

5)    prof. dr hab. Mirosław WYSZKOWSKI – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

6)    dr Andrzej DAWIDOWICZ – Wydział Matematyki i Informatyki,

7)    prof. dr hab. Tadeusz ROTKIEWICZ – Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

8)    prof. dr hab. Eugeniusz NIEDZIELSKI – Wydział Nauk Ekonomicznych,

9)    dr Agnieszka ŚLIWIŃSKA - JEWSIEWICKA – Wydział Nauk Medycznych,

10) dr Marta WÓJCIK – Wydział Nauk Społecznych,

11) dr hab. inż. Andrzej JASKULSKI, prof. UWM – Wydział Nauk Technicznych,

12) prof. dr hab. Andrzej KUNCEWICZ – Wydział Nauki o Żywności,

13) prof. dr hab. Zbigniew ENDLER – Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa,

14) dr hab. Piotr MAJER, prof. UWM – Wydział Prawa i Administracji,

15) dr Grażyna KOBRZENIECKA - SIKORSKA – Wydział Sztuki,

16) ks. dr Adam BIELINOWICZ – Wydział Teologii,

17) Jarosław ROJEK – przedstawiciel RUSS,

18) mgr Justyna BORAWSKA – przedstawiciel Samorządu Doktorantów,

19) dr Danuta KONIECZNA – przedstawiciel jednostek międzywydziałowych,

20) dr Jacek MICHALAK – przedstawiciel związków zawodowych,

21) mgr Marek NOŻYŃSKI – radca prawny,

22) mgr Maria SOBCZAK – przedstawiciel administracji.

2.    Uczelniana Komisja Wyborcza przedstawi kalendarz wyborczy podczas pierwszego posiedzenia Senatu w 2012 roku.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2011
Data publikacji:
22.12.2011 11:17
Data aktualizacji:
24.07.2014 13:40
Liczba wyświetleń:
4175
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw825powoUczelKomWyborczej.doc30.5 KB