Nr 826 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  826

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 4 oraz  § 42 ust. 2 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje utworzenie jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

          

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2011
Data publikacji:
22.12.2011 11:28
Data aktualizacji:
24.07.2014 13:36
Liczba wyświetleń:
3021
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw826CentrKonkuObszAglome.doc28 KB