Nr 99/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 99/2011

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2011 roku

 

w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 8a i art. 68 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (DzU Nr 253, poz. 1520), w związku z Uchwałą Nr 786 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających oraz Uchwałą Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, a także na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM z dnia 25 listopada 2011 roku), zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie określa się wzór opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) dla studiów podyplomowych, tworzonego w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 2

1.    Wzór opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) stanowi załącznik 1 do zarządzenia.

2.    Przewodnik wypełniania formularza sylabusa przedmiotu/modułu stanowi załącznik 2 do zarządzenia.

 

§ 3

Opis przedmiotu/modułu (sylabus) stanowi integralną część programu studiów.

 

§ 4

Za rządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.12.2011
Data publikacji:
11.01.2012 07:35
Data aktualizacji:
18.07.2014 09:41
Liczba wyświetleń:
4680
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz99SYLABUSPODYPLOM.doc28.5 KB
Zal1Zarz99SYLABUSPODYPLOM.doc108 KB
Zal2Zarz99SYLABUSPODYPLOM.doc213.5 KB