UCHWAŁA Nr 841 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  841
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie  likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie


Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz §14 ust.1 pkt.16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:

§ 1
Likwiduje się z końcem roku szkolnego 2011/2012 XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.

§ 2
Zobowiązuje się i upoważnia Rektora do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o likwidacji szkoły rodziców uczniów i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Prezydenta Miasta Olsztyna o zgodę na likwidację szkoły.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.01.2012
Data publikacji:
30.01.2012 12:46
Data aktualizacji:
31.05.2012 13:11
Liczba wyświetleń:
3432
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw841likwidacjaLiceumUniwersyteckiego.doc25.5 KB