UCHWAŁA Nr 840 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 23 Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  840
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie  likwidacji Gimnazjum Nr 23 Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz §14 ust.1 pkt.16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:

§ 1
Likwiduje się z końcem roku szkolnego 2011/2012 Gimnazjum nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.

§ 2
Zobowiązuje się i upoważnia Rektora do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o likwidacji szkoły rodziców uczniów i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Prezydenta Miasta Olsztyna o zgodę na likwidację szkoły.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.01.2012
Data publikacji:
31.01.2012 05:37
Data aktualizacji:
31.01.2012 05:37
Liczba wyświetleń:
2862
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw840likwidGimnazjum.doc25.5 KB