UCHWAŁA Nr 842 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2012 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 842

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2012 roku

 

w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2012 roku

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się przydziału środków finansowych na fundusze związane z działalnością studencką i współpracą międzynarodową w 2012 roku w następujący sposób:

1.    310 000 zł (trzysta dziesięć tysięcy złotych) – funkcjonowanie Akademickiego Centrum Kultury i Promocji,

2.    50 000 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – wspieranie olimpiad przedmiotowych i programów wychowawczych,

3.    180 000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) – funkcjonowanie kół naukowych,

4.    630 000 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych) – rozwój kultury fizycznej studentów,

5.    630 000 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych) – działalność Samorządu Studenckiego,

6.    600 000 zł (sześćset tysięcy złotych) – współpraca międzynarodowa,

7.    160 000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) – działalność Radia UWM,

8.    130 000 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) – działalność Telewizji Kortowo oraz prasy akademickiej.

 

§ 2

Realizacje uchwały powierza się Kwestorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.01.2012
Data publikacji:
31.01.2012 11:15
Data aktualizacji:
31.01.2012 11:15
Liczba wyświetleń:
2477
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw842przydzidzialanstudenck2012.doc27 KB