U C H W A Ł A Nr 847 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku pedagogika

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A Nr 847

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2012 roku

 

w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku pedagogika

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 3) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), w związku z art. 1 pkt 38) Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej (DzU Nr 48, poz. 320), uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.    W Uniwersytecie dokonuje się zmiany w ofercie kształcenia na kierunku pedagogika, polegającej na likwidacji specjalności pn.: pedagogika pracy socjalnej, realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

2.    Od 2012 roku Uniwersytet nie prowadzi naboru kandydatów na specjalność, o której mowa w ust. 1.

 

§ 2

Studenci, realizujący naukę na kierunku i specjalności, o których mowa w § 1ust. 1 kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planu studiów i programu kształcenia do momentu jego zakończenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.01.2012
Data publikacji:
01.02.2012 06:19
Data aktualizacji:
01.02.2012 06:19
Liczba wyświetleń:
2469
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw847zmianyksztapedagogikapracy.doc45.5 KB