UCHWAŁA Nr 848 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 848

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii, pozytywnie opiniuje zmianę nazwy Katedry Mikologii na Katedrę Mykologii.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.01.2012
Data publikacji:
01.02.2012 06:27
Data aktualizacji:
01.02.2012 06:27
Liczba wyświetleń:
2489
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw848zmiany organWydBiologii.doc29.5 KB