UCHWAŁA Nr 851 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 851

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Nauk Technicznych, pozytywnie opiniuje:

1)   likwidację:

a)   Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Budowlanych,

b)   Katedry Inżynierii Środowiska,

c)    Katedry Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych,

d)   Katedry Inżynierii Procesów Budowlanych,

e)   Katedry Geotechniki i Budownictwa Drogowego;

2)   utworzenie:

a)   Katedry Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych,

b)   Katedry Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,

c)    Katedry Mechaniki Gruntów i Budownictwa Drogowego.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Nauk Technicznych w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.01.2012
Data publikacji:
01.02.2012 08:10
Data aktualizacji:
01.02.2012 08:10
Liczba wyświetleń:
2607
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw851zmiany orgWydzNaukTechn.doc32.5 KB