UCHWAŁA Nr 852 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i remont Stołówki Akademickiej”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  852

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 stycznia 2012 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i remont Stołówki Akademickiej”

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja i remont Stołówki Akademickiej” do realizacji w 2012-2014 roku.

2.    Szacowany koszt zadania wynosi 2,1 mln zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z przychodów własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.01.2012
Data publikacji:
01.02.2012 08:16
Data aktualizacji:
01.02.2012 08:16
Liczba wyświetleń:
2500
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw852zadinwestModernStolowkiAkadem.doc27 KB