UCHWAŁA Nr 854 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych

 

UCHWAŁA  Nr  854

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych

 

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu UWM, Senat pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych:

 

1.  Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski – prof. dr. hab. Janowi SOBCZAKOWI.

2.  Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski – prof. dr. hab. Stanisławowi OSZCZAKOWI.

3.  Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski następującym osobom:

1)   dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM,

2)   prof. dr hab. Maciej GAJĘCKI,

3)   prof. dr hab. Antoni JARCZYK,

4)   prof. dr hab. Ewa KLIMIUK,

5)   prof. dr hab. Andrzej KONCICKI,

6)   prof. dr hab. Józef TWORKOWSKI.

4.  Złotego Krzyża Zasługi następującym osobom:

1)      dr hab. Selim CHAZBIJEWICZ, prof. UWM,

2)      dr inż. Wojciech CYMERMAN,

3)      prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ,

4)      dr hab. Szczepan FIGIEL, prof. UWM,

5)      dr hab. Bronisław KOLATOR,

6)      dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM,

7)      kw. IIo Piotr OBAREK, prof. UWM,

8)      prof. dr hab. Andrzej OLUBIŃSKI,

9)      prof. dr hab. Andrzej RAŚ,

10)   dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. UWM,

11)   dr inż. Zbigniew WARZOCHA.

5.  Srebrnego Krzyża Zasługi następującym osobom:

1)      dr Cezary CZYŻEWSKI,

2)      dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,

3)      dr hab. Andrzej JASKULSKI, prof. UWM,

4)      dr hab. Roman JURKOWSKI, prof. UWM,

5)      dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UWM,

6)      dr inż. Lucyna KŁĘBUKOWSKA,

7)      prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK,

8)      dr Krzysztof ŁOŻYŃSKI,

9)      dr hab. Katarzyna MAJEWSKA, prof. UWM,

10)   dr Renata MAKAREWICZ,

11)   dr inż. Piotr SOŁOWIEJ,

12)   dr Alicja TUPIEKA-BUSZMAK.

6.  Brązowego Krzyża Zasługi następującym osobom:

1)   dr hab. Hanna CIECIERSKA, prof. UWM,

2)   dr Małgorzata DAGIEL,

3)   dr Małgorzata KOWALIK-OLUBIŃSKA,

4)   dr hab. Aleksandra PLATT-SAMORAJ,

5)   dr Małgorzata SŁAWIŃSKA.

7.  Medalu Złotego za Długoletnią Służbę następującym osobom:

1)      inż. Krystyna ADAMOWICZ-DANIŁOWICZ,

2)      Ewa BANASIAK,

3)      dr Barbara BANASZKIEWICZ,

4)      dr inż. Eryka BIAŁŁOWICZ,

5)      dr Adam BIRSKI,

6)      Franciszek BOCHIR,

7)      prof. dr hab. Jerzy BOROWSKI,

8)      mgr Maria BULIŃSKA,

9)      dr Andrzej CZARNECKI,

10)   mgr inż. Jan CZERSKI,

11)   dr Wiesława DROZDA,

12)   mgr Krystyna DUBLASZEWSKA,

13)   prof. dr hab. inż. Idzi GAJDEROWICZ,

14)   Krystyna JABŁOŃSKA,

15)   Eugeniusz JASIŃSKI,

16)   dr Janusz JASIŃSKI,

17)   prof. dr hab. Roman KISIEL,

18)   Danuta KOSOW,

19)   Marian KOWALEWICZ,

20)   dr hab. Jacek KOZŁOWSKI, prof. UWM,

21)   dr hab. Marek KRUK, prof. UWM,

22)   mgr Barbara KUCZMARSKA,

23)   Jerzy KULCZYŃSKI,

24)   dr Jadwiga LUBOWIECKA,

25)   prof. dr hab. Mirosław ŁUCZYŃSKI,

26)   Edward MAJEWSKI,

27)   dr hab. Wanda MILEWSKA,

28)   prof. dr hab. Eugeniusz NIEDZIELSKI,

29)   dr hab. Danuta PACKA,

30)   mgr Janusz PAJĄK,

31)   prof. dr hab. Janina POGORZELSKA,

32)   dr inż. Włodzimierz SEBASTYAŃSKI,

33)   Marianna SKOWASZ-SPAS,

34)   mgr Anna SOBOTA,

35)   Danuta STĄCZEK,

36)   Jan SZKOTNICKI,

37)   prof. dr hab. Joanna SZTEYN,

38)   mgr Joanna TOŁŚCIK,

39)   dr Danuta TOMASZEWSKA,

40)   prof. dr hab. Maria WANIC,

41)   prof. szt. muz. Józef WOJTKOWIAK,

42)   prof. dr hab. Ryszard ZADERNOWSKI,

43)   dr Władysław ZAKRZEWSKI,

44)   dr hab. Lidia ZANDER, prof. UWM,

45)   mgr Nina ZIELIŃSKA,

46)   mgr inż. Elżbieta ZIOMEK,

47)   mgr Stanisława ŻAKIEWICZ,

48)   prof. dr hab. Krystyna ŻÓŁTOWSKA.

8.  Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę następującym osobom:

1)      mgr inż. Barbara CHOSZCZ,

2)      mgr Grzegorz DUBIELSKI,

3)      dr Elżbieta EJDYS,

4)      mgr inż. Jolanta FIEDORUK,

5)      dr hab. Stanisław KONOPKA, prof. UWM,

6)      Helena KOZIOŁ,

7)      dr Wojciech KOZŁOWSKI,

8)      dr inż. Jan KURYJ,

9)      Marek KWIATKOWSKI,

10)   mgr inż. Joanna MAŃKOWSKA,

11)   dr inż. Iwona MARCINKOWSKA,

12)   Danuta MERCHEL,

13)   mgr inż. Krystyna PELC,

14)   dr inż. Dorota PILEJCZYK,

15)   mgr inż. Marek PIOTROWSKI,

16)   Teresa SKRZEK,

17)   dr hab. Wiesław SOBOTKA, prof. UWM,

18)   mgr Barbara STOLARCZYK,

19)   Bożena STOPA,

20)   dr Jolanta SZLACHCIAK,

21)   dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ,

22)   Teresa SZYMKUN,

23)   Teresa TANKIELUN,

24)   kw. IIo Marcin WAWRUK, prof. UWM,

25)   dr hab. Jadwiga WIERZBOWSKA, prof. UWM,

26)   Waldemar WIŚNIEWSKI,

27)   dr hab. Paweł WORONIECKI, prof. UWM,

28)   mgr inż. Adam ZINKIEWICZ.

9.  Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę następującym osobom:

1)      dr inż. Ireneusz CYMES,

2)      dr inż. Waldemar DUDDA,

3)      dr hab. Mariola LEMONNIER, prof. UWM,

4)      dr inż. Krzysztof LIGIER,

5)      mgr Piotr SEREDOCHA,

6)      dr hab. Marek SZCZĘSNY, prof. UWM,

7)      Tadeusz WÓŁKIEWICZ,

8)      inż. Jan WRÓBLEWSKI,

9)      dr Elżbieta ZĘBEK,

10)   dr Adam ZINKIEWICZ.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do złożenia wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych, o których mowa w § 1, do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
28.02.2012 12:32
Data aktualizacji:
28.02.2012 12:32
Liczba wyświetleń:
5228
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument