UCHWAŁA Nr 855 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  855

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej

 

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu UWM, Senat pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie odznaki resortowej - Medalu Komisji Edukacji Narodowej następującym osobom:

1)        dr Teresa ASTRAMOWICZ-LEYK,

2)        prof. Benedykt BŁOŃSKI,

3)        dr hab. Zygmunt DROŃSKI, prof. UWM,

4)        prof. dr hab. Helena GAWROŃSKA,

5)        prof. dr hab. Dymitr KALISZEWICZ,

6)        prof. dr hab. Stanisław KAMIŃSKI,

7)        prof. dr hab. Elżbieta KOSTYRA,

8)        prof. dr hab. Andrzej MISIUK,

9)        prof. dr hab. Helena PANFIL-KUNCEWICZ,

10)     dr Halina PŁOCHA,

11)     dr hab. Wiesław PŁYWACZEWSKI, prof. UWM,

12)     prof. dr hab. Lech POLKOWSKI,

13)     dr hab. Roman PRZYBYSZEWSKI, prof. UWM,

14)     prof. dr hab. Daniela ROTKIEWICZ,

15)     prof. dr hab. Andrzej RUTKOWSKI,

16)     mgr Iwonna SKIBIŃSKA-CZECHOWICZ,

17)     prof. dr hab. Lech SMOCZYŃSKI,

18)     prof. dr hab. Józef SZAREK,

19)     dr hab. inż. Robert WÓJCIK, prof. UWM.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do złożenia wniosków o przyznanie odznak resortowych, o których mowa w § 1, do Ministra Edukacji Narodowej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
28.02.2012 12:38
Data aktualizacji:
28.02.2012 12:38
Liczba wyświetleń:
2959
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw855Medal KEN2012.doc36.5 KB