UCHWAŁA Nr 857 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  857

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu UWM, Senat – po ustaleniu rankingu w wyniku głosowania tajnego - pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego następującym osobom:

1)   nagroda indywidualna za całokształt dorobku - prof. dr. hab. Mirosławowi Krzemieniewskiemu, prof. zw. z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa;

2)   nagroda indywidualna I stopnia – dr hab. Piotrowi Hliwa z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa za osiągnięcia naukowe, tj. za rozprawę habilitacyjną „Elementy biologii rozrodu przedstawicieli obcej inwazyjnej ichtiofauny – babki łysej Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) i czebaczka amurskiego Pseudorasbora parva (Temminck  Schlegel, 1846)”.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do złożenia wniosku o przyznanie nagród, o których mowa w § 1, do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
28.02.2012 13:25
Data aktualizacji:
28.02.2012 13:25
Liczba wyświetleń:
2490
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw857.doc26.5 KB