UCHWAŁA Nr 859 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 Senatu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  859

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 Senatu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    W związku z rezygnacją przez prof. dr. hab. Mirosława Wyszkowskiego oraz Jarosława Rojka z mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej, w Uchwale Nr 825 Senatu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w § 1 ust. 1:

1)   pkt. 5) otrzymuje brzmienie: „5) dr inż. Przemysław Makowski – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa”;

2)   pkt. 17) otrzymuje brzmienie: „17) Miłosz Sobina – przedstawiciel RUSS”.

2.    Wniosek Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w tych sprawach stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
28.02.2012 14:05
Data aktualizacji:
28.02.2012 14:05
Liczba wyświetleń:
2337
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw859zmianaUczelnianejKomisjiWyborczej.doc32.5 KB