UCHWAŁA Nr 860 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 697 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rektora do

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  860

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 697 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr 697 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie.

 

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
28.02.2012 14:29
Data aktualizacji:
28.02.2012 14:29
Liczba wyświetleń:
2500
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw860uchylenieU697upowRektorkredytszpital.doc25.5 KB