UCHWAŁA Nr 861 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  861

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowej, w formie poręczenia, na zaciągnięcie, w Banku Polska Kasa Opieki S.A., przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie kredytu na realizację zadań do wysokości 600 000,00 złotych (słownie: sześćset tysięcy złotych).

 

§ 2U

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
28.02.2012 14:34
Data aktualizacji:
28.02.2012 14:34
Liczba wyświetleń:
2502
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw861upowaRektorkredytszpital.doc26.5 KB