UCHWAŁA Nr 863 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  863

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza

 

§ 1

1.    Na podstawie § 14 ust. 2, pkt. 4 ppkt a) Statutu Uniwersytetu, Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 4A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 9 i 12/8 (obręb 97 m. Olsztyn ) o łącznej powierzchni 0,4692 ha, zabudowanej budynkiem hali sportowej o powierzchni użytkowej 1195,66 m2.

2.    Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 2 290 000,00 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
29.02.2012 08:35
Data aktualizacji:
29.02.2012 08:35
Liczba wyświetleń:
2910
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała 863 sprzedaż STARTU27.5 KB
mapka1.06 MB