UCHWAŁA Nr 864 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Warszawskiej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  864

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Warszawskiej

 

§ 1

1.    Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 ppkt a) Statutu Uniwersytetu, Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 85/87 prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 60 m. Olsztyn oznaczonych w ewidencji jako działki nr 72/1, 72/3, 72/4, 72/5 o łącznej powierzchni 0,1862 ha w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości  do nich przyległych oznaczonych jako działki nr 72/2 i 72/6.

2.    Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 91 150,00 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
29.02.2012 08:53
Data aktualizacji:
29.02.2012 08:53
Liczba wyświetleń:
3267
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała 864 sprzedaż Wspólnocie Mieszkaniowej Warszawska27.5 KB
mapka1.46 MB