UCHWAŁA Nr 865 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  865

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 lutego 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Nauk Technicznych, pozytywnie opiniuje zmianę nazwy Katedry Mechaniki Gruntów i Budownictwa Drogowego na Katedrę Geotechniki i Budownictwa Drogowego.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Nauk Technicznych w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
23.02.2012
Data publikacji:
29.02.2012 08:56
Data aktualizacji:
29.02.2012 08:56
Liczba wyświetleń:
2463
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw865zmorganizacyjne WNT.doc31.5 KB