UCHWAŁA Nr 882 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny SITEK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego

DRUKUJ TEN DOKUMRNT

UCHWAŁA  Nr  882

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny SITEK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

Na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat nie popiera wniosku o zatrudnienie dr hab. Magdaleny SITEK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji.

 

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
03.04.2012 13:24
Data aktualizacji:
03.04.2012 13:24
Liczba wyświetleń:
2804
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw882zatrudSITEK.doc28 KB