UCHWAŁA Nr 888 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 Senatu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  888

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 Senatu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1)   W związku z rezygnacją przez dr. hab. Piotra MAJERA, prof. UWM z mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej, w Uchwale Nr 825 Senatu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w § 1 ust. 1 pkt. 14) otrzymuje brzmienie: „14) dr Bogdan CHMIELIŃSKI – Wydział Prawa Administracji”.

2)   Wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
04.04.2012 09:24
Data aktualizacji:
04.04.2012 09:24
Liczba wyświetleń:
2466
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw888UczelKomWyborzmianaWPiA.doc32 KB