UCHWAŁA Nr 889 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Popiełuszki

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr 889

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie  przy ul. Popiełuszki

 

§ 1

1.    Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4a  Statutu Uniwersytetu, Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn oznaczonych w ewidencji jako działki:

1)   nr 34/9 o powierzchni 1,5792 ha,

2)   nr 34/13 o powierzchni 0,5683 ha,

3)   nr 35/2 o powierzchni  0,0575 ha,

4)   nr 35/6, o powierzchni 0,1812 ha

2.    Przedmiotowe działki przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 1,2 ZP – tereny zieleni urządzonej o funkcjach rekreacyjnych.

3.    Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez   rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:

1)   34/9 - 799 707 zł,

2)   34/13 -287 787 zł, 

3)   35/2 – 29 118 zł,

4)   35/6 - 91 760 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej Uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
04.04.2012 09:29
Data aktualizacji:
04.04.2012 09:29
Liczba wyświetleń:
2488
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw889gruntowaPopieluszki.doc30.5 KB