UCHWAŁA Nr 890 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zjazdu na planowany parking przy ul. Heweliusza”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  890

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa  zjazdu na planowany parking przy ul. Heweliusza”

 

Działając na podstawie § 14 ust.1 pkt.16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa zjazdu na planowany parking przy ul. Heweliusza”.

Szacowny koszt zadania wynosi 45 000 złotych.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych Uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
04.04.2012 09:35
Data aktualizacji:
04.04.2012 09:35
Liczba wyświetleń:
2503
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwa890budowazjazdu.doc25 KB