UCHWAŁA Nr 892 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji kształcenia na kierunku mechatronika prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  892

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie likwidacji kształcenia na kierunku mechatronika prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 3 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku likwiduje się kształcenie na kierunku mechatronika, realizowanym na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
04.04.2012 10:37
Data aktualizacji:
04.04.2012 10:38
Liczba wyświetleń:
2373
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw892_1ElKlikwidksztalkierunkumechatronika.doc52 KB