U C H W A Ł A Nr 894 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku

DRKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A   Nr  894

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3, pkt 4 i § 35 ust. 2 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.    Tworzy się zamiejscową podstawową jednostkę organizacyjną pod nazwą Wydział Studiów Technicznych i Pedagogicznych w Ełku, zwaną dalej Wydziałem.

2.    Strukturę organizacyjną Wydziału tworzą:

1)   Katedra Mechaniki,

2)   Katedra Pedagogiki.

 

§ 2

 

Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi, każdemu według jego kompetencji.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
04.04.2012 10:53
Data aktualizacji:
04.04.2012 10:53
Liczba wyświetleń:
2609
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw894_3ElKopiniaWydzStudTechnPedagogElku.doc55.5 KB