UCHWAŁA Nr 896 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  896

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie opiniuje zmianę nazwy Katedry Psychologii na Katedrę Psychologii Rozwoju i Edukacji.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
04.04.2012 10:56
Data aktualizacji:
04.04.2012 10:56
Liczba wyświetleń:
2308
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw896zmorgWNS.doc31.5 KB