UCHWAŁA Nr 897 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  897

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji  i Gospodarki Przestrzennej

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pozytywnie opiniuje utworzenie Katedry Zasobów Nieruchomości.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
04.04.2012 11:00
Data aktualizacji:
04.04.2012 11:00
Liczba wyświetleń:
2327
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw897zmorganWGGP.doc32 KB