UCHWAŁA Nr 899 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  899

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk  Technicznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Nauk Technicznych, pozytywnie opiniuje:

1)   połączenie Katedry Edukacji Technicznej i Informatycznej z Katedrą Mechatroniki i utworzenie Katedry Mechatroniki i Edukacji Techniczno- Informatycznej;

2)   likwidację Katedry Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii;

3)   zmianę nazwy:

a)   Katedry Elektrotechniki i Energetyki na Katedrę Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki,

b)   Katedry Inżynierii Procesów Rolniczych na Katedrę Inżynierii Systemów,

c)    Katedry Maszyn Roboczych i Procesów Separacji na Katedrę Maszyn Roboczych i Metodologii Badań,

4)   przekształcenie:

a)   Centrum Szkoleniowego Techniki Ochrony Roślin w Ośrodek - Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin,

b)   Autoryzowanego Centrum Szkolenia w Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania w Ośrodek - Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Nauk Technicznych w tej sprawie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Jednolita struktura organizacyjna Wydziału Nauk Technicznych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 899

z dnia 30 marca 2012 roku

 

JEDNOLITA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH

 

1.    Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

2.    Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

3.    Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki

4.    Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

5.    Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

6.    Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych

7.    Katedra Inżynierii Systemów

8.    Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań

9.    Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

10. Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

11. Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno- Informatycznej

12. Katedra Podstaw Bezpieczeństwa

13. Katedra Technologii Materiałów i Maszyn

14. Ośrodek - Autoryzowane Centrum Szkolenia Autodesk

15. Ośrodek - Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin

16. Ośrodek Jakości i Innowacji

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
04.04.2012 11:26
Data aktualizacji:
04.04.2012 11:26
Liczba wyświetleń:
2476
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw899zmorgWNTjednolstruktura.doc41.5 KB