UCHWAŁA Nr 903 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  903

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

 

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz §14 ust.1 pkt.16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Z końcem roku szkolnego 2011/2012 likwiduje się XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.

 

§ 2

Zobowiązuje się i upoważnia Rektora i Kanclerza do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
04.04.2012 12:18
Data aktualizacji:
04.04.2012 12:18
Liczba wyświetleń:
2371
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw903olikwidLiceum28.03.2012.doc25 KB