U C H W A Ł A Nr 895 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania kierunków kształcenia na Wydziale Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A Nr 895

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 marca 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania kierunków kształcenia na Wydziale Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku

 

Na podstawie § 14 ust. 1, pkt 3 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.    Na Wydziale Studiów Technicznych i Pedagogicznych w Ełku tworzy się następujące kierunki studiów:

1)   mechanika i budowa maszyn o specjalności: budowa i eksploatacja pojazdów mechanicznych na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia- inżynierskich w wymiarze 7- semestralnym,

2)   pedagogika o specjalności: edukacja elementarna, na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich w wymiarze 6- semestralnym.

2.    Kształcenie na utworzonych kierunkach studiów i specjalnościach prowadzone będzie na podstawie planów programów studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat Uczelni.

3.    Realizacja zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów i specjalnościach kształcenia, o których mowa w ust. 1 rozpoczyna się z dniem 1 października 2012 roku.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi, każdemu według jego kompetencji.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2012
Data publikacji:
11.04.2012 06:48
Data aktualizacji:
11.04.2012 06:48
Liczba wyświetleń:
2470
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw895_4ElKopiniakierunstudElku.doc56 KB