UCHWAŁA Nr 927 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian w składzie Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  927

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian w składzie Komisji Etyki Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Senat pozytywnie opiniuje powołanie do składu Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie panią dr hab. Elżbietę Wesołowską jako przedstawicielkę Wydziału Nauk Społecznych w miejsce pani dr hab. Lucyny Hurło.

2.    Wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
08.05.2012 13:24
Data aktualizacji:
08.05.2012 13:24
Liczba wyświetleń:
2399
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw927zmianyKomisjiEtyki.doc52.5 KB