UCHWAŁA Nr 928 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Niepodległości

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  928

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Niepodległości

 

§ 1

1.    Na podstawie § 14 ust. 2 pkt.4a Statutu Uniwersytetu, Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 65 m. Olsztyn oznaczonych w ewidencji jako: niezbudowana działka nr 48/15 o powierzchni 0,0657 ha, zabudowana działka nr 22/3 o powierzchni  0,0631 ha, zabudowana działka nr 22/4 o powierzchni  0,3653 ha.

2.    Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez  rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio: 48/15 - 335 878 zł; 22/3 -322 586 zł;  22/4 – 11 171 000 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
09.05.2012 06:31
Data aktualizacji:
09.05.2012 06:31
Liczba wyświetleń:
2602
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW Nr 928.doc26.5 KB