UCHWAŁA Nr 929 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Ostróda

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  929

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Ostróda

 

§ 1

1.    Na podstawie § 14 ust.2 pkt.4a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 10/1 o powierzchni 371 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Bałcyny, gm. Ostróda, na rzecz Gminy Ostróda.

2.    Wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Przekazania przedmiotowej działki dokonuje się w celu regulacji stanu prawnego wybudowanej na działce przepompowni kanalizacji sanitarnej  P-5 zrealizowanej przez Gminę Ostróda w ramach zadania pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”. 

 

§ 3

W rozliczeniu bezgotówkowym Gmina Ostróda odstąpi od naliczenia opłat adiacenckich oraz innych należności w stosunku do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości równej wartości przekazanych nieruchomości według cen w dniu rozliczenia.

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury przekazania, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
09.05.2012 08:24
Data aktualizacji:
09.05.2012 08:24
Liczba wyświetleń:
2348
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw929przekazanieBalcyny.doc27 KB