UCHWAŁA Nr 930 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  930

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej    położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima

 

§ 1

1.      Na podstawie § 14 ust. 2 pkt.4a Statutu Uniwersytetu, Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/3 (obręb 107 m. Olsztyn) o powierzchni 0,3911 ha.

2.      Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez  rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 1 363 700,00 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
09.05.2012 08:31
Data aktualizacji:
09.05.2012 08:31
Liczba wyświetleń:
2457
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw930sprzedTuwima.doc27 KB