UCHWAŁA Nr 931 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie przyłącza gazu ziemnego do budynku Katedry Mechatroniki, Wydziału Nauk Techniczny

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  931

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie przyłącza gazu ziemnego do budynku Katedry Mechatroniki, Wydziału Nauk Technicznych, przy ul. Słonecznej 46 A”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 § 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie przyłącza gazu ziemnego do budynku Katedry Mechatroniki, Wydziału Nauk Technicznych, przy ul. Słonecznej 46 A” do realizacji w 2012 roku.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi 30 tys. zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
09.05.2012 08:35
Data aktualizacji:
09.05.2012 08:35
Liczba wyświetleń:
2412
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw931inwestSloneczna.doc28.5 KB